Política de Privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seua privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què CHARITO 1953 GROUP SL recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - www.charito1953.com (d'ara en avant, el lloc web) i aquelles altres dades que puga facilitar en un futur a CHARITO 1953 GROUP SL per altres mitjans.L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seua comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals a CHARITO 1953 GROUP SL.

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "Accepte condicions", l'USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seues dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta CHARITO 1953 GROUP SL.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

  • Identitat: CHARITO 1953 GROUP SL CIF: B42717157
  • Adreça postal: Ronda Sud, 17, 17600 Figueres (Girona)
  • Correu electrònic: info@charito1953.com

Tractament de DADES

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En CHARITO 1953 GROUP SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com nostres boletines.no es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la seua supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

  • Consentiment de l'interessat: Atendre la seua sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en CHARITO 1953 GROUP SL procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física). 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en CHARITO 1953 GROUP SL estem tractant dades personals que els concernisquen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, CHARITO 1953 GROUP SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

També tindràs dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals. Això significa que tindràs dret a rebre les dades personals que ens hages facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per a poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament siga possible.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.